feb 16, 2019
admin
0
491

Modele baz danych obiektowy

Funkcje bazodanowe, procedury lub metody z typw obiektowych, MOG par implementowane w jzykach PL/SQL, Java lub C, jako zewntrzne procedury. Procedury Takie s bardzo podane do zada, Maj hasou par wykonane szybko w niskopoziomowym jzyku takim Jak C, ktry jest bardzo efektywny. Zewntrzne procedury s zawsze wykonywane w ritornato trybie, Poza Przestrzeni adresow systemu bazodanowego. Obiektowa baza danych à obiektów zbiór, których Zachowanie się, Stan oraz Związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy système zarządzania bazą danych Jest le wspomagającym definiowanie, Zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Do pour typw obiektowych oraz typw kolekcji uywa si Sowa kluczowego créer type. Oprcz przechowywania ”prawdziwych” obiektw w bazie, Oracle Pozwala na Tworzenie obiektowych abstrakcji wykorzystujc istniejce Dane relacyjne. Poprzez mechanizm obiektowej Perspektywy (ang. Object View) dostp istnieje ne relacyjnych danych w taki Sam sposb jakby à ByY obiekty. Wykorzystujc t Cech, Mona uywa bazy w formie obiektowej bez koniecznoci modyfikowania jej schematu.

Brak wykwalifikowanego personelu-Niestety WCI i informatykw wykwalifikowanych w obsudze obiektowych systemw zarzdzania bazami danych. Powyszy kod crée Typ obiektowy étudiant, ktry jest podtypem Klasy Osoba. Jako podtyp, klasa étudiant Posiada wszystkie atrybuty i metody zadeklarowane w klasie Osoba oraz te, hasou klasa Osoba odziedziczya ze Swojego przodka, Jeli taki istnia. Dodatkowo klasa étudiant Posiada DWA Nowe atrybuty. Nowe atrybuty deklarowane w typach potomnych musz mie nazwy RNE OD tych, hasou zostay odziedziczone. Dziedziczenie typw Zostao Dodane, aby umoliwi Tworzenie hierarchii typw, przez zdefiniowanie kilkanaście poziomw ton est proche bardziej specjalizowanych podtypw, wywodzcych si OD oglniejszych przodkw. Zasada jest analogiczna Jak w oynatıcı dziedziczenia obiektw w obiektowych jzykach programowania. Typ obiektowy nie jest szczeglnym rodzajem typw w Oracle. Mona uywa ich w Ten Sam sposb, Jak uywa si typw dostpnych w czysto relacyjnych bazach. Przykadowo Mona wyspecyfikowa Dan Klas jako Typ kolumny w relacyjnej tabeli i deklarowa Zawiera tej klasy.

TYPY obiektowe Maj jednake kilka istotnych Rnic w porwnaniu z tradycyjnymi typami bazodanowymi. S à przede wszystkim: Oracle Call Interface Extensions d`objet à obiektowy interfejs midzy aplikacjami oraz narzdziami programistycznymi a Baz danych. Za jego pomoc Mona uzyska dostp do obiektw w bazie, moliwo modyfikowania obiektw oraz ich atrybutw. Technicznie rzecz biorc ocioe Ciga Zawiera z bazy do podrcznego zbioru i Tam Dopiero istnieje moliwo modyfikacji. Istnieje moliwo definiowania dowolnych typw obiektowych w zalenoci OD potrzeb.

POST CATEGORIES

Okategoriserade